Autoempresa és aquell projecte que prové d’un emprenedor/a que té una idea, un pressupost (o sap on aconseguir-lo), una expertesa en alguna àrea concreta i una inquietud per a ser el seu propi cap. Per tal d’encaminar-se cap a l’èxit,

Read More

Per a poder relaxar-se cal saber desconnectar de la feina quan som a casa (i de casa quan som a la feina, si volem ser productius!). Per a saber si podem desconnectar, haurem de detectar si tenim o no dificultat

Read More

Després d’haver conegut,  llegit, après i escoltat amb atenció moltes persones que considero d’èxit, i centrant-me especialment en les que, a més, viuen el dia a dia en un context empresarial fundat per ells mateixos (o del que en són

Read More

La decisió de crear una empresa pròpia pot ser molt senzilla o bé complexa. A vegades tenim una gran idea. O bé almenys és el que ens sembla a nosaltres…. Però en altres ocasions, la idea és producte d’una elaborada

Read More