Autoempresa és aquell projecte que prové d’un emprenedor/a que té una idea, un pressupost (o sap on aconseguir-lo), una expertesa en alguna àrea concreta i una inquietud per a ser el seu propi cap. Per tal d’encaminar-se cap a l’èxit, hi haurà alguns punts clau que caldrà tenir en compte des de l’inici del projecte:

. En primer lloc, cal conèixer el negoci, el sector i la professió. Havent acumulat més o menys experiència, coneixements i/ o bé investigació i seguiment de l’àrea en què pretengui destacar. Sense grau d’expertesa, les dificultats poden resultar superiors així com les opcions de confiar en algú que pugui aprofitar-se d’aquesta característica nostra i convertir-la en una debilitat.

. Per altra banda, serà important establir un pla d’acció o, el què ve a ser el mateix, una estratègia. Aquesta estratègia haurà d’incloure els passos que ens portaran a fer-nos un lloc en el sector, a diferenciar-nos de la competència, a generar la nostra pròpia marca. En aquest sentit, cada sector tindrà les seves particularitats però, en general, ens ajudarà tenir alguns conceptes clars com: quin és el nostre producte, quins els nostres clients potencials i què sumem nosaltres al què ja existeix i que podria ser vist des de fora de manera similar. És a dir, què aportem de nou o què millorem en relació a la competència que pugui ser motiu suficient perquè els clients ens donin una oportunitat i ens escullin.

. Haurem de considerar també si ho farem sols o si ens caldran treballadors i caldrà parar atenció a qui seleccionem per a formar part de la nostra empresa ja que, en definitiva, actuarà en nom de la mateixa marca que nosaltres. Ens representarà en moments i llocs on nosaltres no hi serem, es dirigirà als nostres clients i proveïdors i haurà de resoldre qüestions de diferent magnitud mantenint la imatge que ens esforcem a crear dia a dia. El personal que escollim, sigui quina sigui la seva posició dins l’organigrama, actuarà millor si es manté motivat. I la motivació de les persones que treballin per a nosaltres és una de les responsabilitats d’aquells que vagin al capdavant del projecte, no donant per suposat que l’automotivació de cada treballador/a serà suficient encara que oferim males condicions de treball o permetem que aquestes empitjorin.

. Finalment, dins aquesta enumeració general, caldrà parar especial atenció a la comunicació també externa, és a dir, la que va adreçada al nostre target de clients. Aquesta haurà de ser compatible amb l’època en què vivim i amb el perfil d’aquells principals consumidors o usuaris dels nostres serveis. El màrqueting. Si produïm, venem o bé oferim algun servei, la població ha de saber-ho per tal de poder-los utilitzar. A vegades podem creure que l’entorn ja sap el què fem o a què ens dediquem, o que ja ens buscaran els clients si els fa falta. Posar-ho més fàcil ajudarà a que els clients arribin abans i, en conseqüència, el seu pressupost que, en definitiva, seran els que ens permetin donar continuïtat i creixement a l’empresa.

 

Informar al client, facilitar-li l’ús del què li oferim, fer-li agradable el contacte amb la nostra empresa a tots els nivells i resoldre les situacions impedint que es puguin convertir en un problema (funcional o d’imatge corporativa) seran els ítems que ens acabaran identificant i que faran que siguem els escollits.

Please follow and like us:

Lídia Costa Ballonga. Psicòloga col.legiada 11.743 per COPC. Llicenciada en Psicologia per la UAB, Curs de Postgrau en Psicologia Clínica i de la Salut per la UdG, Màster ITEAP en Intervenció Clínica i Escolar | Psicoterapeuta i Orientadora personal, familiar i acadèmica | Formadora d'emprenedors, buscadors de feina i treballadors en actiu | Docent en col.lectius de joves, adults, dones i gent gran | Col.laboradora en mitjans audiovisuals i de premsa escrita

No hi han comentaris

Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
INSTAGRAM