Psicologia i Empresa?

L’àrea de l’empresa es mou a través de les persones (psicologia) i de les màquines (tecnologia) aplicada al sector corresponent. Tot allò que sigui mogut per persones i per a les persones pot comportar una estructura organitzacional que ve resumida en els organigrames empresarials. Ocupar un espai en l’esmentat organigrama més que una elecció és una realitat que sovint permet la diferenciació de rols, tasques i funcions, així com de responsabilitats.

El sistema educatiu tradicional ha separat de manera molt marcada els perfils més tècnics dels perfils més socials, permetent que cadascun d’ells poguessin augmentar els coneixements que, per defecte, resulten més del seu interès. La superació d’etapes en l’itinerari formatiu potencia uns trets de caràcter que ben segur tenen clara relació amb l’elecció inicial, però que poden haver desproveït al món professional de persones més polivalents.

Són freqüents les intervencions a nivell de consultoria en professionals de l’àrea social amb dificultats per a l’organització i planificació efectiva, així com l’ajuda a la concreció i planificació en el terreny més artístic i creatiu. Igualment, l’ampliació de perspectiva i l’assessorament en habilitats comunicatives en perfils més tècnics i científics és una altra necessitat detectada en el treball de proximitat.

Per aquest motiu, lluny de la psicopatologia i dins la realitat quotidiana, sovint cal fer una parada amb punt de situació que ens permeti valorar sobre nosaltres mateixos aspectes com:

. Quines característiques personals i habilitats  m’han portat a ser on sóc?

. Quines limitacions o dificultats detecto per a mantenir aquesta posició i/o millorar-la?

Resoldre amb sinceritat aquest tipus de qüestions, aplicant les dosis d’autocrítica corresponents poden portar-nos a descobrir que, tot i que la balança es decanta a la banda de les teves habilitats practicades i reconegudes, pot tremolar en determinats moments. Tremolar no ens ha de fer por. Tremolar només és una senyal clara d’inseguretat per una circumstància concreta: la presa de decisions, la comunicació d’informació, l’arribada del moment de fer el relleu generacional, l’obertura o tancaments de fronts, l’entrada de nous projectes, el risc de perdre un client o qualsevol altra situació d’intensitat emocional similar. Detectes el cas, tremoles i tires endavant amb els teus recursos i eines conegudes.

Des de la psicologia es coneix la naturalesa humana, amb les seves inquietuds i respostes habituals, tant les més resolutives com les que ho són menys. Si apliquem els coneixements d’aquest interessant món al nostre dia a dia empresarial, només podem extreure’n beneficis. Personals, professionals, de reconeixement i satisfacció i, en conseqüència, també econòmics.

Per aquest motiu et pots adreçar al nostre Servei de Tu Pots Consultoria. Per a millorar els teus punts febles i augmentar els teus  punts forts, com a persona i com a professional, que et portaran necessàriament a organitzar les teves idees i optimitzar els teus propis recursos, a tots els nivells.

Please follow and like us:

Lídia Costa Ballonga. Psicòloga col.legiada 11.743 per COPC. Llicenciada en Psicologia per la UAB, Curs de Postgrau en Psicologia Clínica i de la Salut per la UdG, Màster ITEAP en Intervenció Clínica i Escolar | Psicoterapeuta i Orientadora personal, familiar i acadèmica | Formadora d'emprenedors, buscadors de feina i treballadors en actiu | Docent en col.lectius de joves, adults, dones i gent gran | Col.laboradora en mitjans audiovisuals i de premsa escrita

No hi han comentaris

Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram