Els pilars en una relació sentimental perquè sigui funcional?

Molts autors, i de moltes àrees de coneixement, han explorat els pilars d’una relació sentimental, és a dir, aquells components que resulten fonamentals perquè aquesta tingui la base suficient com per a poder gaudir-la durant temps.

Segons Àlex Rovira (escriptor, consultor i conferenciant), per exemple, hi ha 5  potes de l’Amor que, si compartim, ens porten a la plenitud de la relació (és a dir, a no pensar el substituir l’altre per ningú més). Aquests pilars, segons aquest autor, serien:

  1. Confort relacional: Estàs còmode amb aquesta persona? En el dia a dia, en general, interactuant i compartint espai i temps amb ella i els seus hàbits?
  2. Valors compartits: Esteu d’acord en temes com els valors, la religió, la política, la salut, l’ètica, el medi ambient o altres que considereu importants?
  3. Orgull social: Sents que pots presumir de l’altre públicament, presentar-lo a les teves amistats/ família… o, pel contrari, t’avergonyeixes de la seva forma de ser o de part d’aquesta…?
  4. Acoblament sexual compartit: Funcioneu en l’àrea més íntima? És satisfactori?
  5. Teniu un projecte de vida compartit i actueu en coherència al mateix temps?

El psicòleg Walter Riso resumeix els pilars en tres, considerant de màxima rellevància l’atracció i desig que sentim per l’altre, la confiança a l’hora de compartir inquietuds, idees i preocupacions, així com la tendresa, amb l’empatia i atenció cap a l’altre que aquesta implica.

«Un amor completo, sano y gratificante, que nos acerque más a la tranquilidad que al sufrimiento, requiere de la conjugación de tres factores: deseo (Eros), amistad (Philia), y ternura (Ágape)». Walter Riso

Intimitat, passió i compromís, en diu el professor en Desenvolupament humà  Sternberg en la seva Teoria triangular de l’Amor,que podeu llegir en un anterior post d’aquest mateix blog.

 

 

En relació a la intimitat, gràcies als estudis del ginecòleg i la sexòloga Masters i Johnson, sabem que fins i tot problemes en la sexualitat que podrien ser originalment atribuïts a psicopatologies, no sempre ho són i, en molts casos, poden ser resòlts reafirmant aquesta confiança en un mateix i en la parella (a més de l’ampliació de recusos).

Així, les relacions amoroses tenen una triple vessant de supervivència, segons Pilar Varela (psicòloga, professora universitària i colaboradora de ràdio i televisió), emocional, conductual i mental. És a dir, que les emocions, els actes i els pensaments han d’anar en consonància, considerant que la persona enamorada experimenta ja en un primer moment canvis en el cos, en la ment i en el comportament.

Eduardo Jáuregui, professor de psicologia positiva, en la seva obra “Amor y Humor”, considera que el sentit de l’humor és un aspecte que no podem oblidar, i que resulta fonamental en el desenvolupament de l’amor romàntic, així com de l’erotisme i la sexualitat.

Podríem afegir, arrel dels anys de treball en aquesta àrea, que també resulten punts d’inflexió temes com  l’interès per al creixement personal (l’interès en comprendre’s un mateix i millorar com a persona), la tipologia de relació que volem tenir (si inclou o no altres persones i amb quin format),  la visió sobre la maternitat/ paternitat (tipologia de família amb què pensem), així com l’enfoc sobre la igualtat de gènere (qui porta o portarà el pes de què i si als implicats/implicades els sembla bé).

Resultat d'imatges per a "igualdad"

En definitiva, us hem recollit un conjunt de referències que ens permeten identificar en quin punt estan les nostres relacions. Com una mena de termòmetre per averiguar en què aprovem i en què ens cal millorar si no volem suspendre, congelar-nos i situar-nos en l’àrea del Desamor… Tot i que deia Eduard Punset (autor, entre molts altres,  del llibre “Viatge a l’Amor”) que la millor cura per al desamor podria ser tornar a enamorar-se

 

 

Please follow and like us:

Lídia Costa Ballonga. Psicòloga col.legiada 11.743 per COPC. Llicenciada en Psicologia per la UAB, Curs de Postgrau en Psicologia Clínica i de la Salut per la UdG, Màster ITEAP en Intervenció Clínica i Escolar | Psicoterapeuta i Orientadora personal, familiar i acadèmica | Formadora d'emprenedors, buscadors de feina i treballadors en actiu | Docent en col.lectius de joves, adults, dones i gent gran | Col.laboradora en mitjans audiovisuals i de premsa escrita

No hi han comentaris

Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram