Voldria compartir un vídeo (Children see, children do)   que exemplifica perfectament aquest missatge. L’educació no és quelcom que es basa en una sèrie d’indicacions, posada de límits o felicitacions als/les més petits/es (que també). L’educació es troba en qualsevol moment, racó o segon d’interacció amb una criatura.

D’aquesta manera, cal procurar ser coherent amb els missatges que intenem donar-los ja que, de no ser així, ells/es es quedaran essencialment amb allò que fem. Així, encara que ens esforcem molt perquè aquelles recomanacions i indicacions que els donem en forma de consells siguin adequats i útils, si nosaltres no actuem de manera similar, ells no els podran veure el valor real i, per tant, no les aprofitaran.

La millor manera de motivar als nostres fills/es perquè siguin ordenats és ordenant nosaltres també. Si volem que siguin simpàtics, no ens toca altra que també fer ús de les nostres habilitats socials. En definitiva, si vols que els teus fills/es siguin positius i feliços ja saps què et toca

És una doble inversió (com a mínim!).

Please follow and like us:

Lídia Costa Ballonga. Psicòloga col.legiada 11.743 per COPC. Llicenciada en Psicologia per la UAB, Curs de Postgrau en Psicologia Clínica i de la Salut per la UdG, Màster ITEAP en Intervenció Clínica i Escolar | Psicoterapeuta i Orientadora personal, familiar i acadèmica | Formadora d'emprenedors, buscadors de feina i treballadors en actiu | Docent en col.lectius de joves, adults, dones i gent gran | Col.laboradora en mitjans audiovisuals i de premsa escrita

No hi han comentaris

Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram