… Delicada Autoestima, tant important com feble a vegades… Sempre he considerat que una bona Autoestima és  fonamental per a poder ser qui volem ser de veritat. S’hi fonamenta la seguretat personal, el concepte que tenim de nosaltres mateixos i

Llegir més

Per a poder relaxar-se cal saber desconnectar de la feina quan som a casa (i de casa quan som a la feina, si volem ser productius!). Per a saber si podem desconnectar, haurem de detectar si tenim o no dificultat

Llegir més

Repte: Trobar la mesura justa d’empatia en les nostres relacions socials. Saber posar-se al lloc dels altres és un element fonamental per a poder establir formats assertius de comunicació. Ser capaç de respectar com es sent el nostre interlocutor permet

Llegir més
Facebook
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram